Organizacija događaja

ORGANIZACIJA DOGAĐAJA


Svake godine organiziramo Industrijski forum IRT, koji je već niz godina najvažniji stručni događaj slovenske industrije, jer je riječ o forumu, na kojem su predstavljene ključne inovacije, razvojna dostignuća i nove tehnologije za industriju.
Pri organizaciji Industrijskog foruma IRT brinemo o oblikovanju programa događaja, pripremi sadržaja, uređenju lokacije, organizaciji stručne izložbe i svečanog događaja na večeri.
Više informacija o Industrijskom forumu IRT možete naći na internetskoj vezi: www.forum-irt.si.

SAJAMSKE AKTIVNOSTI


Redovito nastupamo na sajmovima – u zemlji i inozemstvu. Klijentima osiguravamo cjelovitu pomoć pri organizaciji događaja ili sajamskog nastupa. Pomažemo vam pri grafičkom uređenju izložbenog prostora i pripremi letaka te brošura. Možemo organizirati i rad hostesa.